• 09 0648 7407
  • webmaster@rsat.info

Archives - October 2015

23
Oct

23 ตุลาคม 2558 วันปิยะมหาราช      

23
Oct

20
Oct

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมประกวด Halloween Supermodel ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 3 หมื่นบาท      

19
Oct

ข่าวประชาสัมพันธ์

Rainbow Sky Walk & Run for Charity สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง การกุศล ในวัน อาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 น. ณ. สวนลุพินี (ลานบรมรูป รัชการที่ 6) รายได้สมทบทุนกิจกรรมสมาคมฟ้าสีรุงแห่งประเทศไทย ในประเด็นรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศ  

Popup Dialog Box Powered By : XYZScripts.com