• 09 0648 7407
  • webmaster@rsat.info

สนใจการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่เจ็บตัว และ สามารถตรวจได้ด้วยตัวเอง

สนใจการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่เจ็บตัว และ สามารถตรวจได้ด้วยตัวเอง
10
Apr

ชายรักชาย และ ผู้หญิงข้ามเพศในเขตกรุงเทพ(กำลังขยายไปยังพื้นที่พัทยา และ เชียงใหม่)

สนใจการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่เจ็บตัว และ สามารถตรวจได้ด้วยตัวเอง

คลิ้กลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ

www.self-test-study.org 

17553759_642367832617135_3372647431010361674_n

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Popup Dialog Box Powered By : XYZScripts.com