• 09 0648 7407
  • webmaster@rsat.info

ทั่วโลกตะลึง!! เมื่อแพทย์ไทยสุดยอด ค้นพบวิธีรักษา “โรคเอดส์ ” ให้หายขาดได้แล้ว

ทั่วโลกตะลึง!! เมื่อแพทย์ไทยสุดยอด ค้นพบวิธีรักษา “โรคเอดส์ ” ให้หายขาดได้แล้ว
17
Apr

STOPhiv

ฝีมือคนไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆ ล่าสุดในการประชุม แพทย์และนักวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดเชื้อฉวยโอกาสระดับโลก หรือ “CROI 2013” (The Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections) จัดขึ้นที่เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย ของประเทศสหรัฐอเมริกา นักวิจัยไทยมีการเผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับการรักษาผู้ติดเชื้อ HIV ในระยะแรกให้กลับมามีโอกาสหายขาดได้ สร้างความประหลาดใจแก่สมาชิกในกลุ่มประเทศอื่นๆที่เข้าร่วมเป็นอย่างมาก

20150928085400

รศ.พญ.จินตนาถ อนันต์วรณิชย์ นักวิจัยโรคเอดส์ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย หัวหน้าโครงการวิจัยการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีระยะเฉียบพลัน เปิดเผยว่า กระบวนการตรวจเชื้อ HIV เดิมต้องใช้ระยะตรวจพบถึง 2 สัปดาห์ ทำให้ช้าในการรักษาผู้ป่วยได้ทัน จึงได้ทำการคิดค้นการตรวจโดยใช้ระบบแน็ต (NAT: Nucleic Acid Amplification Testing) ขึ้นมา จากการวิจัยพบว่าสามารถรู้ผลได้เร็วขึ้น มีความปลอดภัยและแม่นยำ  ซึ่งหากผู้ป่วยสงสัยว่ามีการติดเชื้อใน 5 วันขึ้นไป ระบบนี้ก็จะใช้ตรวจพบได้ใน 1-2 วันเท่านั้น ทำให้การรักษามีความรวดเร็วยิ่งขึ้น เพียงให้ผู้ป่วยรีบกินยาในทันทีก็จะช่วยยับยั้งการแพร่เชื้อในร่างกายได้

ขณะนี้มีอาสาสมัครจำนวนกว่า 95 คนเข้าทำการทดลองงานวิจัย  ผลปรากฏว่าหลังกินยาต้านเชื้อ HIV เข้าไปก็ไม่พบเชื้อซ่อนอยู่ในเม็ดเลือดขาว อาจมีบ้างในบางราย แต่ถือว่าน้อยมาก ปัจจุบันมีการรอดูผลจากอาสาสมัครในปีแรกอีกครั้งหนึ่ง ภายหลังหากพบว่าการหยุดกินยาพบไม่มีการแพร่เชื้อ จึงถือได้ว่างานวิจัยนี้ประสบความสำเร็จ

อย่างไรก็ตามจากงานวิจัยชิ้นนี้ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ แต่ต้องใช้เงินทุนในการวิจัยเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้รศ.พญ.จินตนาถ จึงได้เขียนเป็นบทความวิชาการเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ เพื่อหาแหล่งทุนในการต่อยอดพัฒนาให้งานวิจัยครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้ในอนาคต

ที่มา: http://www.kanomjeeb.com/news-details.php?item=1823

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Popup Dialog Box Powered By : XYZScripts.com