• 09 0648 7407
  • webmaster@rsat.info

ขอเชิญ บุคคล หน่วยงาน ส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อรับรางวัล “อรรธนารีศวร ประจำปี พ.ศ.2560”

ขอเชิญ บุคคล หน่วยงาน ส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อรับรางวัล “อรรธนารีศวร ประจำปี พ.ศ.2560”
6
Nov

ขอเชิญ บุคคล หน่วยงาน ส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อรับรางวัล “อรรธนารีศวร ประจำปี พ.ศ.2560” รางวัลแห่งคนทำงานประเด็นหลากหลายทางเพศ รางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจ……รางวัลแรกของประเทศไทย

“เพราะคุณคือบุคคล/หน่วยงานสำคัญที่ทรงคุณค่า จึงควรได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้”

ส่งผลงานภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18:00น.

Download ใบสมัคร และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

📢 Inbox facebook สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
📢 www.rsat.info
📢 โทรศัพท์ 02 731 6532-33
📢 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ (คุณธนชัย 083 897 1691)
📢 E-mail: Ardhanareeswara@rsat.info

ใบสมัคร ประเภทหน่วยงาน   >>>> https://www.dropbox.com/s/a3icopvy5atlb50/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf?dl=0

ใบสมัคร ประเภทบุคคล   >>>> https://www.dropbox.com/s/xghemiyistu58se/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5.pdf?dl=0

23167575_741405479380036_3245970411635840661_n

 

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Popup Dialog Box Powered By : XYZScripts.com